Projecte d'una cuina, composició d'una cuina, tenir en compte el triangle de treball d'una cuina en el moment de dissenyar-la, zones de treball cuina