Integració dels electrodomèstics a la cuina, instal·lació d'electrodomèstics, elecció de l'electrodomèstic més adequat per a cada cuina