Piques de cuina, Els piques de doble cubeta són els més habituals, el seu maneig és pràctic i senzill; una cubeta s'utilitza per fregar i l'altra per aclarir