Slide background
Slide background
Slide background

Inspecció inicial de la cuina

El nostre tècnic especialista porta a terme la visita preliminar de la cuina, en el cas d’obres de reforma, o es limita a reconèixer la documentació aportada per al disseny d’una nova cuina. Amb el propòsit d’avaluar les necessitats del client, treballs a realitzar, els materials i electrodomèstics necessaris. Tot això permet l’elaboració d’un pressupost optimitzat i personalitzat per a cada cuina i client.

Lliurament del pressupost de la cuina

instalacion-montar-cocinaEl tècnic especialista responsable de la visita preliminar és l’encarregat d’elaborar l’oferta econòmica més de presentar-la al client. Depenent de la complexitat dels treballs, el pressupost serà més o menys detallat, descrivint de forma rigorosa tots aquells materials, equips i treballs necessaris per a dur a terme els treballs encomanats.

Si el pressupost revesteix certa complexitat i ha de ser detallat al client o simplement cal presentar una sèrie de mostres, aquest és lliurat personalment al client. En cas contrari i per a major comoditat podem passar pressupost per correu electrònic.

Aprovació del pressupost de la cuina

Una vegada que el nostre client decideix encomanar els treballs pressupostats, des Girocuines procedim a redactar un contracte d’obres i serveis on es fixen les garanties necessàries per als nostres clients; pressupost, termini de lliurament, garanties, etc.

Girocuines és una empresa seriosa i rigorosa que compleix amb tots els requeriments i garanties d’una empresa solvent:

  • Disposem d’una assegurança de responsabilitat civil d’àmplia cobertura
  • Tenim contractats els serveis d’una entitat supervisora ​​en prevenció de riscos laborals
  • Estem acreditats en el registre REA (Registre d’Empreses Acreditades en prevenció de riscos laborals del sector de la construcció)

Prèviament a l’inici de les tasques realitzem un planing de treball necessari per coordinar els operaris, els mitjans auxiliars i els materials necessaris, de manera que es redueixin les esperes innecessàries i es procedeixi a una execució eficaç dels treballs. Al mateix temps una planificació estratègica ens serveix per preveure activitats preventives que ens ajudin a evitar riscos en matèria de seguretat i salut per als nostres treballadors i / o terceres persones.

Execució de la cuina

Els nostres operaris instal·ladors compten amb una àmplia experiència en el muntatge de tot tipus de cuines, electrodomèstics i fogons, però la nostra empresa compta amb tècnics encarregats d’obra responsables de supervisar la qualitat dels treballs, a més de coordinar la recepció de materials, equips i operaris.

Girocuines oferim un servei professionalitzat amb la màxima garantia en l’execució dels treballs i l’acabat dels mateixos, que determina el nostre segell de qualitat. Els nostres tècnics d’obra estan permanentment en contacte amb el client per resoldre qualsevol dubte o contratemps que pugui sorgir.

Finalització de la instal·lació de la cuina

Abans de donar per finalitzada la instal·lació de la cuina es procedeix a la neteja de les zones de treball. Després de la neteja, el nostre tècnic d’obra realitza una inspecció final amb el client per verificar la correcta execució i acabament de la cuina, a més del correcte funcionament dels electrodomèstics.

Un cop obtinguda la conformitat del nostre treball per part del client, entrem en el període de garantia, on el nostre departament post venda s’encarregués d’esmenar aquelles incidències que puguin sorgir.

No ho dubti més i contacti amb Girocuines per sol·licitar informació i pressupost sense compromís.

Com treballem en Girocuines